Arts Council of Wales | Sistema Cymru - Codi'r To

Sistema Cymru - Codi'r To

Start a new search

To add a profile, events or jobs and opportunites...

Sign in / Register
Where we are based
Sistema Cymru - Codi'r To
Sistema Cymru - Codi'r To
Uned 13B, Llys Castan
Parc Menai, Bangor
LL57 4FH
Gwynedd
Contact details
Carys Bowen
01248675963
carys@codirto.com
www.codirto.com
Arts Council of Wales Assistance
Organisations: Large Grants

About

Untitled User
Mae Sistema Cymru - Codi’r To yn brosiect adfywio cymunedol gyda’r nod o ddefnyddio cerddoriaeth fel ffordd o wella bywydau unigolion a chymunedau.

Wedi ei ysbrydoli gan y dull El Sistema, In Harmony a’r Big Noise fyd enwog, mae’r prosiect yn gweithio gyda dwy ysgol gynradd, Ysgol Glancegin , Bangor ac Ysgol Maesincla, Caernarfon a’u cymunedau lleol ac yn darparu yn bennaf profiadau cerddorol a thiwtora offerynnol gyda grwpiau blwyddyn gyfan o blant.

Anelwn i’r cyfan fod yn ysbrydoledig a gweddnewidiol i blant, teuluoedd, ysgolion a chymunedau. Trwy ymgysylltu cerddorol o safon, rydym yn ymdrin â phlant difreintiedig sydd wedi tangyflawni’n addysgiadol, gan geisio codi eu disgwyliadau a thrwy hynny wella cyfleoedd bywyd iddynt.

Mae’r tiwtoriaid cerdd yn ymweld â’r ysgolion nifer o weithiau bob wythnos i arwain gweithgareddau offerynnol a chanu, gan weithio gyda’r athrawon a rhoi cymorth iddynt drwytho gweithgareddau cerdd rheolaidd i mewn i waith yr ysgol. Mae’r prosiect hwn ar gael i bob plentyn mewn grŵp blwyddyn gan rhoi cyfle a phrofiad i bawb beth bynnag fo’u gallu cerddorol. Mae cyfleoedd ychwanegol ar gael hefyd yn ystod gwyliau ysgol, ac fel prosiect cymunedol mae’r tiwtoriaid yn gwneud cysylltiadau â theuluoedd a’r gymdogaeth o amgylch yr ysgolion, gan gyflwyno cerddoriaeth fyw i mewn i gartrefi pobl ac i leoedd eraill yn y gymuned.

Events

RSS No events were found for the search.

Jobs and Opportunities

RSS No jobs were found for the search.

International projects

Registered Charity Number 1034245