Arts Council of Wales | Theatr Felinfach

Theatr Felinfach

Start a new search

To add a profile, events or jobs and opportunites...

Sign in / Register
Where we are based
Theatr Felinfach
Theatr Felinfach
Dyffryn Aeron
Lampeter
SA48 8AF
Ceredigion
Contact details
Rhian Dafydd
01570 470697
rhian.dafydd@ceredigion.gov.uk
www.theatrfelinfach.cymru
Arts Council of Wales Assistance
Revenue Funded Organisation

About

Untitled User Untitled User
Mae Theatr Felinfach yn creu cyfleoedd a rhoi mynediad a llwybr gydol-oes i’r celfyddydau a diwylliant Cymru a’r byd trwy raglenni creadigol, cyfranogol a rhaglen o gynyrchiadau proffesiynol.
Theatr wledig, gymunedol yn flaengar ei syniadau, yn fisi ei hamserlen, yn fywiog ei chyfranogwyr a’i chynulleidfa ac yn fyrlymus ei gweithgareddau. O Banto i Barti, o Gyngerdd i Gynhadledd – mae rhywbeth yma i bawb o bob oed – o’r crud i 90 +Events

RSS No events were found for the search.

Jobs and Opportunities

RSS No jobs were found for the search.

International projects

Rydym wedi cydweithio gyda'r Cyfeillion Celtaidd lawer gwaith i greu cynhyrchiadau a'u tethio. Yn 2016 roeddem yn un o bartneriaid cymunedau ieithoedd cynhenid a fu'n cydweithio i ddathlu ieithoedd Gwlad Y Basg, Galisia, Yr Alban, Iwerddon, Ffryslan, Cernyw a Chymru fel rhan o Tosta. Roedd y prosiect yn dathlu ieithoedd a diwylliant yr ardaloedd trwy waith celf a cherddoriaeth. Roedd y prosiect hefyd yn rhan o ddathliadau Prifddinas Diwylliant Ewropeaidd, Donostia / San Sebastian 2016.

Registered Charity Number 1034245